Privacyverklaring

NaarBudapest respecteert de privacy van bezoekers van de website, en andere betrokkenen. Wij  dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website of beurs invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Facebook

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook . Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. 

Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen. 

Gebruik van cookies 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden en een email te sturen naar info@naarbudapest.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot onze website.

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u een appartement/reis bij ons boekt, onze website gebruikt , contactformulier invult of wanneer u contact met ons opneemt.

We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:  

a.    Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoort of andere erkende persoonlijke identiteitskaartnummers en details.

b.    Voorafgaande gastengegevens, waaronder uw naam, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en paspoort of ID-nummer.

c.    Informatie over uw gebruik van onze website

d.    Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media.

e.     Locatie, inclusief real-time geografische locatie van uw computer of mobiel apparaat via GPS, Bluetooth en uw IP-adres, naast crowd-sourced Wi-Fi-hotspot en gsm-mastlocaties, als u locatiegebaseerde functies gebruikt en locatiediensten op uw apparaat en computer ingeschakeld is.

Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor, waarom en voor hoe lang?

a.    Door persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken om profileringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met dit privacybeleid;

b.    Registratie gasten t.b.v. verblijfsbelasting : we zijn verplicht om uw informatie te verstrekken aan Gemeente Ferencvaros in Budapest

c.     Veiligheid, administratie, misdaadpreventie/detectie: we kunnen uw informatie doorgeven aan overheidsinstanties of handhavingsinstanties om aan wettelijke eisen te voldoen;

d.    Op maat gesneden diensten: wij gebruiken uw gegevens om informatie te verstrekken waarvan wij menen dat het voor u van belang is, voorafgaand aan, tijdens en na uw reis met ons en om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren, zoals speciale aanbiedingen voor Budapest.

f.     Marketing: van tijd tot tijd kunnen wij via e-communicatie contact met u opnemen met informatie over promoties en aanvullende producten. U hebt de keuze om u aan te melden of niet langer dergelijke berichten te ontvangen door dit in de boekingsfase aan te geven. U krijgt ook de mogelijkheid op elke e-communicatie die wij u sturen aan te geven dat u niet langer direct marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben om dit te doen. De rechtsgrondslag is afhankelijk van de redenen die we hebben verzameld en waarvoor we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat we huurovereenkomst /samenwerking met u kunnen aangaan.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor één of meer van de volgende redenen verwerken:

  • Om te voldoen aan wettelijke verplichting (bijv. registratie gasten  t.b.v. verblijfsbelasting)
  • U hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijv. voor marketing doeleinden);
  • Om essentiële belangen van u of van een andere persoon te beschermen (bijv. in geval van een medisch noodgeval);
  • Het in ons legitiem belang is te opereren als appartement verhuurder  (bijv. voor administratieve doeleinden).

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen . Raadpleeg het onderstaande gedeelte over het bewaren van informatie.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.